CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chương trình đào tạo cao đẳng nghề “Thương mại điện tử” nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Bài viết 2
Ngày 22/3/2016